Aparaty powietrzne


Aparat powietrzny butlowy typu APS/4
 
 


Przeznaczenie:

Aparat powietrzny butlowy typu APS/4 jest sprzętem ochrony dróg oddechowych stosowanym do celów ochrony pracy, przeciwpożarowych, ratownictwa i ewakuacji poszkodowanego ze strefy zagrożonej w środowisku powietrznym w przemyśle, pożarnictwie i na statkach. Umożliwia on oddychanie przy niedostatku tlenu oraz w razie obecności w otaczającej atmosferze substancji szkodliwych występujących w dowolnym stężeniu, jeżeli nie wpływają one niszcząco na zespoły aparatu i nie powodują zmiany w jego działaniu. Może być używany w temperaturze otoczenia od -30°C do +60°C. Aparat nie zabezpiecza przed możliwością zatrucia poprzez skórę. Podczas działania w rejonie awarii, w którym mogą występować strefy skażeń toksycznymi środkami przemysłowymi (TSP), bojowymi środkami trującymi (BTS), substancjami promieniotwórczymi i środkami biologicznymi (ciała stałe, ciecz, aerozol, pary), wpływające niszcząco na aparat i na możliwość zatrucia użytkownika poprzez skórę, aparaty należy stosować w ukompletowaniu z gazoszczelną odzieżą ochronną i rękawicami ochronnymi.
Aparat nie jest przeznaczony do nurkowania.


Certyfikat oceny typu WE nr. WE/S/569/2005
Spełnia wymagania normy, EN-137

 

{backbutton}

Znajdź w serwisie

Login Form

Aktualnie

Odwiedza nas 600 gości oraz 0 użytkowników.

Eurofaser © 03.2019. All Rights Reserved.