Aparaty tlenowe

Aparat tlenowy ucieczkowy ATU-1

 

 

Aparat tlenowy ucieczkowy ATU-1 przeznaczony jest do jednorazowego użycia dla ochrony układu oddechowego użytkownika podczas jego wycofywania się (ucieczki) ze strefy zagrożonej gazami szkodliwymi dla zdrowia oraz w strefach gdzie stężenie tlenu jest niewystarczające do oddychania.

Służy do bezpiecznego opuszczania strefy objętej pożarem, wyrzutem gazów lub awarią instalacji chemicznej.

Aparat jest przeznaczony dla górnictwa podziemnego i innych gałęzi przemysłu.

Aparat należy do urządzeń Grupy I, kategorii M1. Przeznaczony jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i / lub pyłu węglowego, z możliwością użytkowania w atmosferze Ex

Aparat tlenowy ucieczkowy przeznaczony jest wyłącznie do samoratowania się (ucieczki) z zagrożonej strefy w przypadku niebezpieczeństwa.

Aparat ATU-1 nie jest aparatem roboczym, ratowniczym ani aparatem do nurkowania.

 

 

DANE TECHNICZNE

Czas ochronnego działania:

– przy objętościowym natężeniu przepływu 35 [l/min]: 

min. 70 minut

– przy objętościowym natężeniu przepływu 10 [l/min]: 

min. 220 minut

Wymiary:

– wysokość ok. 291 mm

– szerokość ok. 224 mm

– grubość ok. 128 mm

Masa aparatu nie otwartego z taśmą nośną : 3980 g

Masa aparatu w użyciu: 2,8 kg

Temperatura otoczenia: 5ºC ÷ +60ºC

Temperatura obudowy w miejscu kontaktu z użytkownikiem: 60°C

Temperatura powierzchni aparatu (elementów metalowych): ok. 115 °C

Przydatność do użytkowania: 10 lat od daty dostawy

Ciśnienie atmosferyczne: 700 do 1350 hPa

Oznakowanie ATEX: ex I M1 

CERTYFIKAT OCENY TYPU WE: WE/S/2817/2017

Zgodność z: Dyrektywa 89/686/EWG 

Dyrektywa ATEX 2014/34/UE

 

Znajdź w serwisie

Login Form

Aktualnie

Odwiedza nas 436 gości oraz 0 użytkowników.

Eurofaser © 03.2019. All Rights Reserved.