Maski, kaptury i filtropochłaniacze


FILTROPOCHŁANIACZ A2B2E2K1P2 typ:878

 Przeznaczenie


Filtropochłaniacz A2B2E2K1P2, jest przeznaczony do stosowania podczas krótkotrwałych prac laboratoryjnych, remontów i napraw, w czasie zakłóceń przemysłowych procesów technologicznych, w przypadku awarii i konieczności ewakuacji załogi (ludzi) z zagrożonej strefy oraz w innych sytuacjach wymagających użycia sprzętu ochronnego.
Filtropochłaniacz A2B2E2K1P2 w połączeniu z odpowiednim sprzętem (np. maską MT848 "JADZIA") z chroni drogi oddechowe użytkownika przed szkodliwym działaniem gazów i par, gdy ich stężenie w powietrzu nie jest większe niż:

A2      Cykloheksan      (C6H12)     - 0,5%
B2      Chlor                    (CI2)        - 0,5%
Siarkowodór          (H2S)       - 0,5%
Cyjanowodór         (HCN)       - 0,5%
E2      Dwutlenek siarki    (SO2)        - 0,5%
K1      Amoniak               (NH3)        - 0,1%


Dane techniczne

Wymiary gabarytowe filtropochłaniacza:  
- wysokość   - (112±0,5)mm 
- średnica     - (116±0,5)mm

Masa filtropochłaniacza  - około 0,42 kg

Opór przy ciągłym przepływie powietrza:
-30 dm3/min.      - max 1,6 mbar
- 95 dm3/min.     - max 5,8 mbar

Gwint łącznika     - Rd 40x1/7" zgodny z PN-EN 148-1

Okres przydatności do użycia od daty produkcji  - 3 lata

Certyfikat oceny typu WE nr: WE/S/720/2005


Filtropochłaniacz raz użyty do ochrony przed jedną z toksycznych substancji, do końca użytkowania musi być tylko dla niej przeznaczony. Filtropochłaniacz ten nie stanowi samoistnej ochrony, musi być używany z maską, która posiada łącznik - Rd 40 x 1/7"

Zabrania się, stosowania filtropochłaniacza w zbiornikach, kotłach, cysternach, studniach, silosach, tunelach, głębokich wykopach ziemnych i w innych pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze bez naturalnej wentylacji, w których zawartość tlenu w powietrzu jest mniejsza niż 17% objętości.

 

{backbutton}

Znajdź w serwisie

Login Form

Aktualnie

Odwiedza nas 1968 gości oraz 0 użytkowników.

Eurofaser © 03.2019. All Rights Reserved.