Maski, kaptury i filtropochłaniacze


Filtropochłaniacz ucieczkowy z kapturem ABEK P15 P2 „ALA” klasa M

 Przeznaczenie


Filtropochłaniacz ucieczkowy z kapturem ABEK P15 P2 „ALA” klasa M zwany Filtropochłaniaczem ucieczkowym przeznaczony jest do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed:

 • organicznymi gazami i parami, których punkt wrzenia jest wyższy niż 65oC
 • dwutlekiem siarki oraz innymi kwaśnymi gazami i parami
 • amoniakiem i organicznymi pochodnymi amoniaku określonymi przez producenta
 • aerozoalmi z cząstek stałych, o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 10 x NDS

Filtropochłaniacz nie zabezpiecza przed tlenkiem węgla. Zabrania się stosowania filtropochłaniacza w pomieszczeniach o małej kubaturze bez naturalnej wentylacji, w których zawartość tlenu jest mniejsza niż 17% obj.


Dane techniczne

 • Masa 0,7kg
 • Opór wdechu przy przepływie 95 l/min : max 8 mbar
 • Opór wydechu przy przepływie 95 l/min : max 5 mbar
 • Okres przydatności do użycia : 5 lat od daty produkcji
 • Maksymalne stężenie substancji toksycznej : 0,25% obj. dla ABEK P
 • Nominalny czas działania dla ABEK P : min 15min
 • Typ i klasa filtropochłaniacza : ABEK P15 P2
 • Certyfikat oceny typu WE nr : WE/S/377/2004

Konstrukcja

Filtropochłaniacz ucieczkowy składa się z:

 • kaptura wykonanego z tkaniny gumowej odpornej na działanie podstawowych zasad,kwasów i amoniaku,
 • wizjera wszytego i wklejonego szczelnie do kaptura półmaski
 • dwóch zaworów wydechowych wbudowanych w półmaskę
 • zaworu wydechowego łącznika puszkowego
 • wkładu filtropochłaniającego zamontowanego w łączniku
 • regulowanego nagłowia

Działanie

Powietrze wdychane przez użytkownika ucieczkowego filtropochłaniacza przepływa przez wkład filtropochłaniający, gdzie zostaje oczyszczone za szkodliwych par, pyłów i gazów, przez zawór wydechowy dostaje się do półmaski i ust użytkownika. Powietrze wydychane wydostaje się na zewnątrz poprzez zawory wydechowe.

{backbutton}

Znajdź w serwisie

Login Form

Aktualnie

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Eurofaser © 03.2019. All Rights Reserved.