Mierniki i detektory stacjonarne

Systemy stacjonarne NANO 60 


 

W powietrzu NANO :

1. Jednostki centralne typ NANO 60
2. Sondy pomiarowe substancji gazowych w powietrzu typ G1
3. Zespoły komutacyjno-zasilające ZKZ

Jednostki centralne NANO 60 prezentują rezultaty pomiarów sond pomiarowych, sygnalizują akustycznie i optycznie pojawienie się alarmu na którejkolwiek sondzie pomiarowej, analizują stan systemu i informują o zaistniałych awariach, przekazują informacje o wynikach, parametrach i alarmach systemu do systemów nadrzędnych, wykonawczych, rejestrujacych lub bezpośrednio do użytkownika. Mogą być wykorzystane w obiektach przemysłowych, naziemnych wszystkich gałęzi przemysłu .

Oznaczenie centrali : NANO 60 XXX/YYY gdzie XXX – rozszerzenie opcjonalne np. BIO , YYY-

Akcesoria:

  • wyjście komputerowe RS 232C
  • interfejs RS 485
  • wyjście prądowe WI 4-20
  • dodatkowe wyjścia przekaźnikowe PK
  • dodatkowy zewnętrzny sygnalizator optyczno-akystyczny
  • szafka klimatyczna przeszklona.


Sondy pomiarowe typu G1 wyposażone w czujniki substancji gazowych przeznaczone są do detekcji / wykrywania i kontrolowania wielkości stężenia gazów w powietrzu. W zależności od warunków pomiaru i wymagań użytkownika w sondach stosowane są czujniki półprzewodnikowe, katalityczne, elektrochemiczne, optyczne i podczerwone. Typy i wersje dostęnych sond G1 przedstawia tabela:- Lista sond pomiarowych. Zespół komutacyjno-zasilający ZKZ – jest elementem pośredniczącym między jednostką centralną a sondami pomiarowymi. Zawiera łączówki – wejścia sygnałowe współpracujących z centralką sond pomiarowych, wyjścia przekaźnikowe i inne oraz opcjonalnie układ zasilający.

{backbutton}

Znajdź w serwisie

Login Form

Aktualnie

Odwiedza nas 440 gości oraz 0 użytkowników.

Eurofaser © 03.2019. All Rights Reserved.