RODO

Informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Eurofaser” sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 79, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 nazwa firmy/imię i nazwisko;

 adres zamieszkania/siedziby firmy;

 e-mail; 

 numer telefonu;

 numer konta bankowego.

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a administratorem i nie będą  udostępniane innym odbiorcom 

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a administratorem.

4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych,

 wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 

Znajdź w serwisie

Login Form

Aktualnie

Odwiedza nas 1392 gości oraz 0 użytkowników.

Eurofaser © 03.2019. All Rights Reserved.