Sprzęt pozostały


NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE N1 

PRZEZNACZENIE

Nauszniki przeciwhałasowe typu N1 służą do zabezpieczenia narządu słuchu przed niepożądanymi skutkami działania hałasu. Spełniają wymagania dyrektywy nr 89/689/EWG oraz normy polskiej PN-EN 352-1:1996 "Ochronniki słuchu Wymagania bezpieczeństwa i badania. Nauszniki przeciwhałasowe, która jest zharmonizowana z normą europejską. Nauszniki przeciwhałasowe spełniają dodatkowe wymagania w zakresie właściwości przeciwwybuchowych. Mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia "a, "b i "c niebezpieczeństwa wybuchu (opinia wydana przez Komisję Wyższego Urzędu Górniczego d.s. Zagrożeń Zdrowia Czynnikami Środowiska Pracy w Zakładach Górniczych nr rej. 43/08/98/C).

Nauszniki przeciwhałasowe N1 uzyskały certyfikat CIOP (nr 461/98) uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B.

Nauszniki zostały opracowane przy współpracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Głównego Instytutu Górnictwa oraz Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych "FASER S.A.

W 1999 roku na VII Międzynarodowych Targach Środków Higieny, Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP W Katowicach nauszniki otrzymały Medal Międzynarodowych Targów Katowickich w kategorii środków ochrony indywidualnej


DANE TECHNICZNE

Masa nauszników 240, 5 g

Siła docisku 11 N

Ciśnienie poduszek uszczelniających 3000 Pa

certyfikat badania typu WE:       WE/S/293/2004

 

Tłumienie dźwięku i odchylenie standardowe nauszników typu N1  
(wyznaczone wg normy EN 24869)

Częstotliwość środkowa [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Średnia wartość tłumienia [dB] 11,4 14,4 20,0 28,5 30,2 25,4 31,0 33,2
Odchylenie standardowe [dB] 3,1 2,5 2,7 2,4 2,6 2,8 3,2 5,3
Minimalne tłumienie APV1[dB] 8,3 11,9 17,3 26,1 27,6 22,5 27,7 27,9

H = 24,8 [dB]

M = 24,6 [dB]

L = 18,7 [dB]

SNR = 25,9 [dB]


DZIAŁANIE

Nauszniki przeciwhałasowe N1 zapewniają ochronę słuchu użytkownika. Składają się z dwóch czasz tłumiących dociskanych sprężyną z odpowiednią siłą do okołousznej powierzchni głowy zapewniając dobrą szczelność. Zadaniem czaszy tłumiącej jest jak najlepsze odcięcie ucha zewnętrznego od hałasu docierającego do niego z zewnątrz. Czas utrzymania właściwości ochronnych nauszników pod warunkiem prawidłowego ich stosowania wynosi 3 lata od daty produkcji.

{backbutton}

Znajdź w serwisie

Login Form

Aktualnie

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Eurofaser © 03.2019. All Rights Reserved.