Tabela danych technicznych


 

Lp.


 

Określenie
parametru


 

Jedn. miary

Typ aparatu

APS/4N -1600 G*F

APS/4N -1600 W*F

APS/4N - 1800 G*F

APS/4N - 1800 W*F

APS/4N
- 1800 G*S*F

APS/4N
- 1800 W*S*F

APS/4N
- 1800 G*K*F

APS/4N
- 1800 W*K*F

APS/4N - 2040 G*K*F

APS/3N - 2040 W*K*F

1

Czas ochronnego działania przy zużyciu powietrza
30 dm
3/min średnio:

  • Całkowity 

  • bez powietrza rezerw. 


 
 

min

min


 
 

52

40


 
 

52

40


 
 

58

48


 
 

58

48


 
 

58

48


 
 

58

48


 
 

58

48


 
 

58

48

 


 
 

65

55

 


 
 

65

55

2

Ilość butli
w aparacie

sztuk

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Pojemność butli/
średnica butli

dm3/ mm

4/115

4/115

6/140

6/140

6/140

6/140

6/156

6/156

6,8/156

6,8/156

4

Maksymalne ciśnienie napełniania butli

MPa

20

20

30

30

30

30

30

30

30

30

5

Zapas powietrza
w butli(ach)

dm3

1600

1600

1800

1800

1800

1800

1800

2040

2040

2040

6

System redukcji ciśnienia

 

Dwustopniowy o rozdzielonych stopniach redukcji

7

Ciśnienie zredukowane

MPa

0,67 ÷ 0,75

8

Złącze automatu
oddechowego

 

M45 x 3
lub
szybkozłącze

9

Ciśnienie zadziałania sygnału ostrzegawczego

MPa

5,5 ? 0,5

10

Wydatek automatu oddechowego przy podciśnieniu  1000 Pa

dm3/ mm

Minimum 300

11

Opór wdechu automatu przy przepływien pulsującym
25x2 dm3/min

Pa

Nie większy od 450

12

Masa aparatu napełnionego powietrzem i z maską twarzową (max)

kg

17,8

17,8

17,8

17,8

15,7

15,7

13

13

13,4

13,4

13

Wymiary gabarytowe wysokość x szerokość x grubość

mm

630 x 280 x 190

630 x 280 x 190

630 x 280 x 200

630 x 280 x 200

630 x 
280 x
200

630 x 280 x 200

550 x 280 x 230

550 x 280 x 230

600 x 280 x 230

600 x 280 x 230

G - przyłącze gwintowe, W - przyłącze wtykowe, F - maska FASER, S - butla super lekka,  K - butla kompozytowa