Aparaty tlenowe


Aparat tlenowy ucieczkowy KA-60

wg EN 13794 : 2002 - czas ochronnego działania -60 minut.Przeznaczenie

Aparat tlenowy ucieczkowy KA-60 jest przeznaczony do ochrony układu oddechowego użytkownika podczas jego wycofywania się (ucieczki) ze strefy zagrożonej gazami szkodliwymi dla zdrowia oraz tam, gdzie stężenie tlenu jest niewystarczające do oddychania.

Aparat jest przeznaczony dla górnictwa podziemnego i innych gałęzi przemysłu. Może być stosowany w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia "a" "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu. Służy do bezpiecznego opuszczania strefy objętej pożarem, wyrzutem gazów lub awarią instalacji chemicznej. Jest on przeznaczony do jednorazowego użycia. Aparaty tlenowe ucieczkowe przeznaczone są wyłącznie do samoratowania (ucieczki) z zagrożonej strefy w przypadku niebezpieczeństwa i nie mogą być stosowane podczas pracy.


Dane techniczne

 • Wymiary zewnętrzne
  - długość - około 260 mm
  - szerokość - około 220 mm
  - grubość - około 140 mm
 • Przydatność do użytkowania - 10 lat od daty produkcji
  w tym maksymalnie 5-cio letni okres po wprowadzeniu do eksploatacji.
 • Masa aparatu w użyciu - do 3,5 kg
 • Czas ochronnego działania:
  spełnia wymagania normy EN 13794:2002, przy objętościowym natężeniu przepływu 35 [l/min] - minimum 60 minut
  spełnia wymagania normy EN 13794:2002, przy objętościowym natężeniu przepływu 10 [l/min] - minimum 180 minut
 • Temperatura użytkowania: - (-5 ÷ +50) °C
 • Wilgotność względna otoczenia
  w czasie użytkowania: - £ 100 %
 • Typ aparatu: Ucieczkowy aparat regeneracyjny typu K.
  Oznaczenie "K": Aparat ucieczkowy z tlenem chemicznie związanym (KO2)
  Oznaczenie "S": Aparat odpowiadający załącznikowi A EN 13794:2002
 • Temperatura obudowy w miejscu kontaktu z użytkownikiem: » 60 °C
 • Temperatura powierzchni aparatu (elementów metalowych): » 150 °C

Konstrukcja

Aparat tlenowy ucieczkowy KA-60 składa się z pochłaniacza, wewnątrz którego znajduje się wypełnienie pochłaniające wilgoć i dwutlenek węgla z wydychanego powietrza i generujące tlen do oddychania. W górnej części pochłaniacza umocowany jest wąż oddechowy z wymiennikiem ciepła, ustnikiem i zaciskiem nosowym. W dolnej części pochłaniacza umocowany jest worek oddechowy z zaworem upustowym. Na pobocznicy pochłaniacza umieszczona jest

izolacja termiczna, do której zamocowana jest taśma obejmująca. Do górnego denka pochłaniacza zamocowany jest korek uszczelniający wąż oddechowy oraz okulary (gogle). Pochłaniacz jest umieszczony w dolnej pokrywie aparatu, do której zamocowana jest butla z tlenem z dźwignią zaworu butli. Całość przykryta jest górną pokrywą aparatu, do której zamocowane jest cięgno zaworu butli. W górnej części górnej pokrywy aparatu znajduje się wskaźnik (indykator) sygnalizujący rozhermetyzowanie się aparatu (wzrost wilgotności pod obudową). Dolna i górna pokrywa aparatu jest zamknięta od góry zamkiem, który jest zabezpieczony plombą, umożliwiającym otwarcie aparatu. W dolnej części aparatu znajduje się metalowa listwa zamykająca, na której naniesiono numer seryjny aparatu oraz daty produkcji i przydatności do użycia. Dolna pokrywa aparatu posiada cztery uchwyty, do których umocowany jest pas nośny. Jego konstrukcja umożliwia, w zależności od potrzeb, noszenie aparatu na ramieniu lub na plecach. Na górnych uchwytach jest zamocowany pasek do noszenia aparatu w dłoni. Obudowa aparatu jest wykonana z tworzywa nie gromadzącego ładunków elektrostatycznych.


Działanie

Po otwarciu zamka, zdjęciu pokrywy górnej, cięgno zamocowane na pokrywie górnej otwiera zawór butli tlenowej, z której wypływa tlen wypełniając worek oddechowy. Tlen ten jest niezbędny do oddychania w pierwszych minutach po otwarciu aparatu. Po wyjęciu korka z ustnika i włożeniu ustnika do ust, oraz zaciśnięciu nosa zaciskiem nosowym, użytkownik rozpoczyna oddychanie. Wydychane powietrze przepływa poprzez wąż do pochłaniacza. Przepływ wydychanego powietrza przez wypełnienie pochłaniacza wywołuje w nim egzotermiczną reakcję chemiczną, w czasie której pochłaniany jest dwutlenek węgla i wilgoć a wydzielany jest tlen. Nadmiar tlenu gromadzony jest w worku oddechowym skąd w czasie wdechu mieszanina gazowa poprzez wypełnienie pochłaniacza i wąż oddechowy przepływa przez usta do płuc użytkownika. Wymiennik ciepła w wężu oddechowym obniża temperaturę wdychanego gazu. Nadmiar mieszaniny gazowej jest usuwany zaworem upustowym na zewnątrz aparatu.

 

{backbutton}

Znajdź w serwisie

Login Form

Aktualnie

Odwiedza nas 1371 gości oraz 0 użytkowników.

Eurofaser © 03.2019. All Rights Reserved.